Wybór języka

Legalizacja pracy cudzoziemców na terytorium RP

 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Armenii.
 • Zezwolenia na prace cudzoziemców na terytorium RP (typ A, B, C, D, E).
 • Przedłużenia zezwoleń na prace na terytorium RP.
 • Jednolite zezwolenia na prace i pobyt na terytorium RP.

Legalizacja pobytu w Polsce

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony.
 • Karta czasowego pobytu w Polsce.
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Karta rezydenta.
 • Zezwolenie na pobyt stały w Polsce.
 • Zezwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin.
 • Wymiana kart pobytu.
 • Zaproszenie cudzoziemca.

Obywatelstwo Polskie.

 • Poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 • Uznanie za obywatela polskiego.
 • Nadanie obywatelstwa polskiego.

ORAZ

 • Założenia i rejestracji spółek z o o.
 • Rejestracja działalności gospodarczej.
 • Zameldowanie cudzoziemców.
 • Odpis aktów stanu cywilnego
 • Ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu ZUS.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z US.
 • Odpis z KRS.
 • Nauka języka polskiego.
 • Wyszukiwanie mieszkań i nieruchomości dla cudzoziemców.
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zakup nieruchomości.

Obsługa Cudzoziemców VIPS Service Ewa Banaszkiewicz

Dane kontaktowe

Obsługa Cudzoziemców VIPS Service Ewa Banaszkiewicz

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.